Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2020
"sabi mo gawan kita ng tula.
bakit nga kaya hindi?
pero sa twing ilalapat ko ang tinta ng aking panulat sa papel
at isusulat ang mga salita na para sa'yo.
hindi ko maiwasan ang
malungkot
maluha
at
matakot,
na baka hindi na muling dumating ang pagkakataong ito,
ang magpagawa ka uli sakin ng tula."
Chit
Written by
Chit  Manila
(Manila)   
229
   Chris Balase
Please log in to view and add comments on poems