Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2019
ang buhay
ay parang pagtawid
sa kalsada
tingin sa kanan
tingin sa kabila
nag aantay na maging
berde ang ilaw
na nasa kabila
mabilisang pagtawid
sa kalsadang abala
sumasabay sa mga taong
hindi kilala
wag kang tumawid
pag ang umilaw ay pula
mas mabuting mag-antay
kesa masagasaan ka
Poem of the day.
M e l l o
Written by
M e l l o  25/F
(25/F)   
  680
 
Please log in to view and add comments on poems