Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
scríobhfaidh mé rud gaelach gach lá,
fiú má tá drochghaeilge,
agus fiú má nach mhaith liom.

mar sin, tá mo theanga seo,
's úsaidim í!
fiachra breac
Written by
fiachra breac  21/M/béal feirste
(21/M/béal feirste)   
  135
 
Please log in to view and add comments on poems