Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
fiachra breac May 2019
anocht, d'ithim dinnéar le chairde:
bhí áthas orm! rinne mé dearmad orm féin.
fiachra breac May 2019
scríobhfaidh mé rud gaelach gach lá,
fiú má tá drochghaeilge,
agus fiú má nach mhaith liom.

mar sin, tá mo theanga seo,
's úsaidim í!

— The End —