Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2019
jy is vasbeslote
verbete
ek kan sien
dis moeilik
elke afgemete tree
weg van jou verlede
die boustof van jou hede
deurdrenk met die wete
dat hierdie jou regte pad is
vorentoe
seethroughme
Written by
seethroughme  42/F
(42/F)   
130
   Khoi-San
Please log in to view and add comments on poems