Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Gabing mapighati, nagaantay sa tamang halik
Pagdampi ng malamig na hanging ako'y nasasabik
Sa iyong namang maiinit na titig sa aking matang nalungkot
Wala nang sawa sa pagmanhid ng puso na iyong pagdulot
Unang beses ko sumubok ng tagalog
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
780
 
Please log in to view and add comments on poems