Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2018
nung una kitang makita ako ay natulala
bawat minutong lumilipas  pinapanalangin ko na sanay hindi ka mawala
mala anghel ang iyong kagandahan
ang iyong labi ay mala kulay rosas
ang iyong ngiti ay walang katumbas

bawat sa pag tulog ko ika'y laging naiisip
bawat minuto pangalan mo'y aking nasasambit
napaibig ako sayo nung una palang
minahal kita ng hindi mo nalalaman

Langit ka at lupa man ako
pinag tagpo pero hindi tinadhana
Iniirog mo'y iba sana maging kayo na nga
handa akong masaktan basta sumaya kalang sa feeling niya .
patrick
Written by
patrick  20/M/philippines
(20/M/philippines)   
  1.9k
 
Please log in to view and add comments on poems