Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2017
Kahel na pala ang langit.
Ang init, ayon, namumutawi.
Sa tabi ko'y radyong tumutugtog,
Sumasabay sa huni ng bentilador

Habang ang ulo'y sumasakit
Mga kanta'y puro tunog sawi,
Sa litrato mo, ako pari'y nahuhulog
Sa bawat laklak, sa bote ng matador.
Benji
Written by
Benji  Philippines
(Philippines)   
  4.5k
   - and ---
Please log in to view and add comments on poems