Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2016
Sa huling sandali na ika’y kapiling ko,
Ang salitang namutawi sa labi mo,
Mga bagay na nagbibigay sakin ng lakas,
Upang makalaya na ako sa wakas.
(Liwayway’s Lost Verse)
Mark Ipil
Written by
Mark Ipil  Laguna, Philippines
(Laguna, Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems