Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Mahirap bang tuparin
Ang nag-iisang bagay
Na ninanais kong mangyari?
Mahirap bang sambitin
Ang ang mga katagang
Ninanais kong marinig?

Gaano ba kahirap
Tuparin ang aking hiling
Na iyong muling yakapin ng mahigpit?
Gaano ba kahirap
Sambitin ang mga katagang "ako na lang. tayo na lang ulit."
Na aking matagal ng gustong marinig mula sa iyong mga labi?
Mon
Written by
Mon  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems