Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
No Name Sep 17
I did my best,
achieved what we thought
we would never reach

Im sorry also
Dreams Cost allot
We lost
Our Smile and Our laughs

I learned , our past doesn't Define our Preset nor Our present defines our past.

But we both knows there are still
"Better Days to Come"
No Name Jun 23
As I reminisce the Past
     I asked myself!
Was it all worth it?
No Name Jun 23
Hello world
Im slipping up
I knew the reason
why I was kind
and its kinda ***'d up
I had nothing
So I want to be something
now this nothingness
is turning me into the wrong
I wanted to give the world
what I had none
but pass this days
I want to take those things
succumb to the feeling
of being nothing
Be the villain
I wish not to be
for the world was cruel to me
a lame excuse
maybe true
I have no words
to continue this story
cause thats all I have
the excuse
No Name Jun 7
Every moment of Silence
     is a pent up scream of
              anguish and pain.
No Name May 22
I am Sad
I am Crying
But Im in Control
There's Freedom in Control
No Name Feb 2022
Anu ba ang pandemya?
ito ba ay parang hawla
na lahat tayo ay naka kubli
naka kulong sa apat na sulok
na wala na magawa
kung hindi naka totok telepono
naka tingin sa telebisyon
na araw araw di nag nagbabago!
nagbabago ang balita
na ang maralita ,
maralita lng ang nabubuhay ng normal?
pero hindi lahat tayo ay tinamaan
ibat ibang kwento
ibat ibang karasanan.

Nawalan ng trabaho
Nalugi ang negosyo
Naiwan ng mga minamahal
at wala namang maayus na tugon
walang kasiguraduhan
kung meron mag babago
sa mga bukas na haharapin
sapagkat tayo ay naging alipin
naging lumpo, tayo dahil sa pademya
lahat bay randam na?
ang pahirap at pasakit

Ramdam ko at ramdam nyu
ang malaking pagbabago
tinatawag nilang bagong normal.
bagong normal na di natin ginusto,
pero wala na tayong magagawa
andito na to.

Kaibigan , kapatid
sana tayo ay di sumuko
alam ko mahirap
pero tayo ay mag sumikap
tayo ay tumulong.
tayo mag kaisa
para ating boses ay umugong
Isigaw ng sabay sabay
na ngayun pandemya tayo
ay pantay pantay
lahat tayo ay may maitutulong
maliit man o malaki.
patuloy sa pagdarasal
na sa huli
tayong Pilipino parin ang magbunyi
No Name Apr 2021
How am I?
I dont know know
Im stuck between
Should I say Hi
or
Should I just let go

but for now
I will love myself
like how
I love the spring
with endless
flying and buzzing
of the bees ,
in the blue sky
with those pretty
black stripes

Yes I can stand alone
I can be whoever
I wanted to be
can paint my nails red
I will stop being scared
I'll have the courage to fight
cause soon I will take flight
fly over the sky
and wont land
anytime soon

cause when I land
I will be new
will move on
on losing you

I'll be complete
no matter what.
cause the next time I fly
it wont be for you
its just me
being free.
Next page