Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Michael Feb 2018
Since day one you already stole my heart
So please take care of it,
For this all I have
And I trust you with all of my love and faith
And I intend to keep those promises that I've made
You know the road I've been through
You know the battles I fought for you
And you know that above all the other girls I will still choose you
For this time, there is no stepping back
You and me still got each others back
Hold my hand and I will hug you back
Tell me that you love me and I will give you the moon and the stars
Those tears and sacrifices was just my battle scars
And I will continue fighting for you;for us,
Until there will be no more odds against us
Michael Feb 2018
Napakahiwaga ng iyong pag-ibig
Hindi ko alam kung paano at bakit
Pero patuloy pa rin akong kinikilig
Sa iyong ngiti at titig
Mistula akong bumalik sa panahon ng aking panliligaw
Sapagkat ang puso ko'y walang ibang sinisigaw, kundi ikaw
Muntik na akong mabaliw dahil ilang kilometro ang distansya natin at hindi kita matanaw
Pero sa oras na ang iyong palad ay dumampi na sa aking balat
Alam ko sa sarili ko na totoo at tunay ang lahat
Alam kong hindi ako nabubuhay sa isang panginip
At siguradong hindi rin ako pinaglalaruan nitong maloko kong isip
Nandito ka na sa aking harapan
Ikaw ay muli kong nasilayan,nahawakan at muli kitang naramdaman

Napakahiwaga ng iyong pag-ibig
Hindi ko alam kung paano at bakit
Pero patuloy pa rin akong kinikilig
Sa iyong ngiti at titig
Sa tuwing ikaw ay nandiyan ang puso ko'y bumibilis sa pagpintig
Maraming nagdududa at nagtataka pero sa huli pagmamahal pa rin ang nanaig
Samahan na pinagtibay ng panahon at tila malabo nang madaig

At ngayon na patuloy pa rin nating isinusulat ang ating istorya
Na ngayon ay mayroon nang bagong kabanata
At tila ba lalo pang gumaganda ang tema
Asahan mo na mapupuno ng mga magagandang eksena ang bawat pahina
Ako pa rin ang iyong hari at mananatili kitang reyna
Sapagkat sobrang hiwaga ng iyong pag-ibig
At hanggang ngayon ako ay patuloy mo pa ring pinapakilig
isinulat ko para sa kasintahan ko na naiintindihan ang kabullshitan ko
Michael Dec 2017
The demons already won my soul
My heart's black as a charcoal
Im doing terrible things that I can't control
Im still hurting and crying but my tears,  it doesn't fall anymore
Im trying to climb back up but I still fall
There's nothing more I can do,  my heart's too cold
I'm tired of listening to the words they have told
I'm not that young anymore and I'm not that old
I can't even hear the banging of church bell
It seems like my body is destined to be burned hell
Michael Jan 2016
I think it’s time for you to know
That our relationship is not healthy anymore
So it’s better for the both of us if I shall let you go

Because as time goes by
There will always be tears into our eyes
So this is where it all ends, Thank you and Goodbye.
Michael Jan 2016
Staring up at the white and blue clear sky
Reaching upon the clouds that’s so high
While thinking about the moment that you’ve said goodbye
And I can’t help myself but to cry
Until I fall asleep and my tears run dry

There’s nothing more I can do
There’s no more you that would say “I love you too”
There’s no more us that will make our dreams come true
There’s no more me if I don’t have you
And there’s nothing left for me, because I already gave it all to you

— The End —