Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2012
as ek klaar in                             when i have finished
             die oomblik verdrink het                        drowning in the moment

kan ek                                       i can
asem skep                                 draw breath

in die diepte                              in the depths
               van my siel                             of my soul
                          is daar ruimte                           there is space
                                    om te groei                                   to grow

en die sade                                 and the seeds
wat ek saai                                 that i sow
sal vrugte gee                             will give fruit

as ek elke vrug                      with each fruit i
                        pluk                                    ­         pick
sal daar groot                       there will be great            
tevredenheid                        satisfaction                    
ontwikkel                  ­           developing
© jeannine davidoff 2012
jeannine davidoff
Written by
jeannine davidoff
Please log in to view and add comments on poems