Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
lets just say
there is
           no wrong or right
           no black or white

all things being
                          equal

it is all inconsequential

dance
laugh
scream
cry
engage
enrage
dissapate

transform through time
© jeannine davidoff 2012
ek het ware liefde                           i for true love
      my hele lewe                                   my whole life
                    gesoek                                       searched
         totdat ek ontdek                    until i discovered
                    dat die liefde                      that the love
                    moet binne in begin          must begin inside    

as jou pad onseker is                       if your path is uncertain
en jy weet nie wat jy                       and you dont know what you
wil eintlik he nie                              really want to have
dan wandel jy tussen                      then you wander between
die bosse met                                   the forests with
dorings wat jou                               thorns that
                      steek                                             *****

as jy stil sit                                       if you sit still
              en reflekteer                                         and reflect
                    sal streke van lig                               streaks of light
                            en ontdekking                                    and discovery
                                            uitskyn                                         shine out

die bosse sal tans                                the forests will still
                    daar wees                                                 be there
                    maar jy                                                     but you
                    kan die                                                      can
                    pad                                                            manage
                    bestuur                                                      the path
as jy jou hart agtervolg                       if you follow your heart
© jeannine davidoff 2011
die wolke word swart
    en vol water
       tot hulle bars
            met donder en
                                      weerlig

ek staan in die reen
       van die storm
                papnat

                      ek lag
                      ek huil
                      ek dans

deur die storms
van die lewe

the clouds
        become black
             and full of water
                  they burst
                      with thunder and
                                                    lightning­

i stand in the
      rain of the storm
            soaking wet

                 i laugh
                 i cry
                 i dance

through the storms
of life
© jeannine davidoff 2011
alles het verander
    my hart klop
       soos 'n arend
           wat hoog oor
                die see hang

haar vlerke uitgestrek
haar oog op haar prooi
         elke dag met
                   dankbaarheid
         vir alles wat
              die lewe omtrek

everything has changed
     my heart beats
         like an eagle
             that hangs high
                 over the sea

her wings outstretched
    her eye on her prey
            everyday with
                 thankfulness
            for everything
                 that encircles life
© jeannine davidoff 2011
written in afrikaans
en nou dat alles
     uitgespoeg is
        kan ek weer begin
            om te ontdek
                wie ek eintlik is

                       ek moet regop
                            op my eie voete
                                   staan
                                      bereid vir die storms
                                                en kalmte.

and now that everything
       is spat out
           i can begin again
               to discover
                   who i essentially am

                          i have to stand up straight
                              on my own feet
                                   ready for the storms
                                           and calms.
© jeannine davidoff 2011
ek is moeg
en ek will alles
uitspoeg

al die omkraplikheid
al die stres
al die frustrasie

ek wil rus
op eilande
van verwonder

sade saai
met vrede

i am tired
and i want to spit
everything out

all the discomfort
all the stress
all the frustration

i want to rest
on islands
of wonder

sow seeds
with peace
©jeannine davidoff 2011
i suddenly have a new poetic persona : ) loving it
my bloed is rooi
en dit vloei
ek is heeltemaal ingetrek
ek het die maan gelek
en as ek sterrekyk
ek weet ek kan my droome beruik

my blood is red
and it flows
i am totally drawn in
i licked the moon
and as i stargaze
i know i can reach my dreams
© jeannine davidoff 2011
written in afrikaans
Next page