Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Aira G Manalo Feb 2017
Paano kunwari kung ayaw ko na
Na isiping paano kung ayaw mo na
Paano kunwari kung gusto mo na
Na limutin ang lahat ng gusto ko pa

Paano kunwari kung hindi na ako
Ako na noo'y laman ng panaginip mo
Paano kunwari kung hindi na ikaw
Ang iibig sa akin sa habambuhay

Paano kunwari kung tatapusin mo na
Ang minsa'y pangakong tayong dalawa
Paano kunwari kung gusto ko pa
Ang pag-ibig na ngayo'y ayaw mo na
Aira G Manalo May 2016
Para sa nag-iisang taong tila hindi napapagod
Magmahal, magpatawad, magbura ng takot
Para sa bawat butil ng pawis at kulang na oras ng pahinga
Sa lahat ng sakripisyong hindi mo alintana

Para sa pag-aaruga, sa pagpapasensya, sa pagpapaligaya
Sa lahat ng mga bagay na ikaw lang ang may kaya
Para sa lahat ng bagay na hindi ko kayang tumbasan
Maligayang Araw ng mga Ina, pagmamahal sayo'y walang hanggan!
Aira G Manalo Apr 2016
Sa dilim ng gabi ay nakapako ang mata
Sa maputing liwanag ng makina
Na tanging nagdudugsong sa manipis na hibla
Ng ating kasalukuyan at umpisa
Ng ating pangarap at mga alaala

Diretso ang tingin at sa bawat lubog ng daliri
Ay nabibigyang-buhay ang mga hikbi
Aira G Manalo Oct 2015
Alam mo bang gising pa ako hanggang ngayon
Nagbibilang ng mga taon
Kung ilang beses kitang makikita na umaalis at dumarating
Kung ilang beses kong isusulat ang mga pangarap nating tutuparin
Isa, dalawa, lima o labing-isa
Paulit-ulit na muling pagkikita
Nasasabik, nalulumbay, maligaya at malungkot
Ilang beses sa isang taon na mamaluktot
Isa, dalawa, lima, labing-tatlo
Nakatanaw sa langit, sa dagat, sa mundo
Pabalik-balik ang isip sa mga sandaling naririto
Maghihintay paulit-ulit, kahit sampu o labing-walo
Aalis, aasa, darating, maliligayahan
Ihahanda ang damdamin sa walang kasiguraduhan
Ikaw, ako, tayo
Ang magdidikta sa mundo
Kung saan, paano at sino pero hindi ang kailan
Kung bakit, kanino, pero hindi ang dahilan
Ikaw, ako, tayo
Ang magsasabi sa mundo
Na ikaw at ako ang pipili sa isa't-isa
Tayo ang hahawak, hindi ang tadhana
Sa simula, gitna, dulo at pahabol na kapitulo
Ikaw lang at ako ang magsasabi sa mundo
Na araw-araw akong maghihintay
Sa pagsikat man o paglubog ng araw
Na taon-taon akong aasang babalik
Ang dahilan kung bakit patuloy na umiibig
Hindi isa, hindi dalawa, hindi dalawampu't walo
Kundi paulit-ulit hanggang tayo na sa dulo
Aira G Manalo Sep 2015
Blanketed by darkness, the rain was right on cue
I closed my eyes and yes of course I thought of you
I tried to hold it down, the lump was overwhelming
But nothing beats the pain, tears started running

Things are clear and still, you know I never wished
To feel this way again, it's you I really miss
How will I ever see the reason for this mess
How will I ever wish you well when it's you I like best
Aira G Manalo Sep 2015
You are my little glass jar
So precious though so small
You are my little glass jar
So careful not to fall

You are my little glass jar
I want to fill you with all things bright
You are my little glass jar
I wish you best with might

You are my little glass jar
You are, oh yes you will always be
You are my little glass jar
Though you may not always see
Aira G Manalo Sep 2015
Halfway adulthood, lost
Overwhelmed by life, at cost
Coward and cautious
Outward and precious

Where am I going today
What am I going to say
Why am I choosing to stay
When am I breaking away
Next page