Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Johan Nel Oct 2019
Uit die grot van die grys lug
Drink ek die bitter reën
Elke druppel val hard en bars
Bloed tap uit die woede van Mars
Storm oorloë en harde grond
In jou rooi rowwe stof
Sal die Aarde ontplof
My strome loop uit in die swart see
Sonder liefde of lewe of hart
Net die Verdriet van drank en stikstof
Alles wat ek kan sien maak my blind
Die sterre van gas
Soos lewe veras
Mon 21 Oct 23:42
© Johan Nel
Johan Nel Sep 2017
Ek vind probleme binne my
Die goed wat met my ou self baklei
My eie stem en baie meer wat skree
Omdat my sekerhede breek in twee

Daar was groot liefde in my oë
En liedere wat die prys sing van bo
Maar met pyn en smart en gebrokenheid
Is ek skoongewas van my eie dwaasheid

En nou wanneer ek sit en ****
Is geen waarheid absoluut en blink
Ek is nou klei in die hande van ervaring
Daar is nou meer as een openbaring
© Johan Nel 2017.09.04

— The End —