Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
På vår første natt,
hodet mitt på hennes bryst,
min kjære fortalte meg,
På hva *** hadde lyst:
"Ikke helbred meg, kjærest,
hold meg."
Translation of Timothy Daly's poem "03:00, some apartment in Paris" https://hellopoetry.com/poem/2171456/0300-am-some-apartment-in-paris/
into Norwegian bokmål, by Alexander Daly.
acacia Aug 2017
nå gi meg etterglød liksom månen
gi meg elsker
gi meg en brann å brenne
og brenne kjærlighet inn min tuppene
now give me afterglow like the moon
give me love
give me a fire to burn
and burn love into my fingertips

— The End —