Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
mga   san   kong   akong   lang   kung   ang   bagay   titig   kaya   nadala   puno   gusto   ako   takot   ito   sinasabi   isang   kabubuluhan   buwan   nakalipas   diretsuhan   napansin   makamit   pang   mawala   hirap   hamak   sayo   iyong   kayamanan   punong   matang   dahil   walang   pagkapanalo   milyong   lahat   dapat   marso   lagi   sinabi   kasaysayan   maligaw   alamin   araw   mong   singsing   alam   puedeng   inpormasyong   bituin   tumingin   sisirin   aking   mamahaling   katumbas   sayong   karagatan   napagtanto   hawak   gaya   untitled   ipagumanhin   idala   talang   sana   natutklasan   talo   sinalihan