Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Danta Duitse by Gabriel Rosenstock
I love You!
Every second
When wind rustles the grass –
Now and tomorrow –
I leap to You in me
In your dark embrace I shine
I am Amergin – who else –
I have praised Your name over all.

Le Breis is Míle Bliain

Mo ghrá Thú!
Gach soicind.
Nuair a chorraíonn an ghaoth an féar
Lingim Chugat ionam
Id bharróg dhorcha soilsím
Is mé Aimhirghin – cé eile? –
Mholas T’ainm thar chách
a bilingual rensaku

       1

píosa eile coiréil
            caite i dtír:
                        bhog sé – portán sligreachanother piece of coral
            washed up on the beach:
                        it moves – hermit crab

            2

spéir gan teimheal –
            ar aghaidh leis arís
                        ag máirseáil, portán sligreachcloudless sky –
            off again on his marches
                        hermit crab            3

tost ... airgeadaíonn an ghealach
            an gaineamh faoina luíonn
                        na huibheacha turtar

silence ... the moon silvers
            the sand that hides
                        turtle eggs                      4

iompaíonn a lí
            ar an ré chródhearg
                        teitheann na réaltaía blood-red moon
            changes colour
                        putting all the stars to flight            5

cruth an choiréil ******>            cruth réaltbhuíne
                                                            i gcéinthe shape of this coral
            shape of a distant
                                                            galaxy            6

oileáin á nochtadh
            is ag leá
an mar seo a cruthaíodh an domhan?islands coming
            and going
is this how the world was made?

            7

ní gá iarraidh orthu –
            seolann na crainn phailme
                        bríos chugainncooling breeze
            from palm trees –
                        without asking            8

an féileacán fiú
            glacann scíth
                        san ámógeven the butterfly
            takes a rest
                        in the hammock

            9

taoi foirfe, i ngach slí,
a mhuiscít; mar sin féin
fan amach uaimyou are perfect in every way
mosquito; nonetheless
buzz off            10

spléachadh ar thurtar
            a shúile
is a bhfuil feicthe acuglimpse of a turtle
            his eyes
and what they have seen            11

lorg bídeach chosa an éin
            ag díriú de shíor
ar ghaineamh gan chríochfaint imprint of a bird’s feet
            pointing                       pointing
towards infinite sands

            12

isteach i bpoll sa ghaineamh
            rud a bhí róthapaidh
                        le hainmniúinto a hole in the sand
            something  too quick
to be named

            13

níl faic ar na gaobhair
ach brostaíonn an chearc a hál
an cosán anonn

nothing in sight
yet the hen bustles her clutch
across the path

            14

féar mara
            itheann na turtair é
                        seachas sin, n’fheadarsea grass
            turtles eat it
                        apart from that, who knows            15

linnte geala
            domhainchiúnais
                                    a réaltaí, na himíg’!bright pools
            of deep silence –
                        no, stars, don’t go!            16

nach toilltach!
            ar luas an tsolais, nach mór,
                        scairt an choilighhow penetrating!
            almost at the speed of light
                        **** crow

            17

an lá á ghlaoch
            chun beochta acu
                        coiligh nach bhfeictearcalling the day
            to life –
                        invisible cockerels

            18
          
domhan fo thoinn
            cruinniú gearr
                        leis an mballach Napoléonunderwave world
            short meeting
                        with the Napoleon wrasse

            19

guth dearg an choiligh
            dathaíonn spéir
                        na maidinea ****’s red voice
            painting
                        the morning sky

            20

coiréal inchinne cnapánaí
            gealas na réaltaí-
                        gan smaointeknobby brain coral
            starglow -
                        no thoughts

            21coiligh ag freagairt dá chéile
            eatarthu leátar
                        an ré***** echoing one another
            between them they dissolve
                        the moon

            22

cos léi amuigh –
            tá an chuileog rómhór
                        do bhéal an gheiceo

one leg hangs out –
            the fly is too big
                        for the gecko’s mouth            23anáil chiúnaithe
            na cruinne: is ansin
                        scairt an choiligh

the stilled breath
            of the universe: then
                        cockcrow

            24

éisc ar crochadh
            faoin ngrian –
                        muir gan mhonabharfish hung out
            to dry
                        murmurless sea

            25

ina gceann is ina gceann
ciúnaíonn tonnta
                        roimh réaltaíone by one
            waves become placid
                        for the stars

            26

scáil an turtair
            nó féar mara
                        b'fhéidirturtle shadow
            or sea grass
                        maybe

            27

línte reatha -
an t-iasc séabrach
ag scríobh ar uiscefleeting lines -
the zebra fish
writing on water            28

hurlamaboc

            francach

                        in airde sa chrann cnó cócóhullabaloo

            a rat

aloft in the coconut tree
A daisy picked for You
Such a massive sun
I was blinded
But the petals healed me
In time
Your joyous limbs
One by one

Nóinín a phiocas

Nóinín a phiocas Duit
Agus ba ghrian chomh millteach sin é
Gur dalladh mé
Ach chneasaigh na piotail
I gceann na haimsire mé
Do ghéaga áthasacha
Ina gceann is ina gceann
  You came from clear air
  Pure sky
  Of our being
  Wellspring of desire
  Your fierce intelligence pressing on me
  There are not enough minutes to the day
  Show Yourself
  Your lips
  From which issue
  The flaming tongues
  Of my poem

Aer glan

As aer glan a tháinís
As spéir íon
Ár mbeatha
As tobar ár ndúile
D’éirim á brú orm go fíochmhar
Níl dóthain nóimintí sa lá
Nocht Tú féin
Do bheola
As a séideann
Teangacha lasracha
Mo dháin
The Universe expands for ever
As does the Heart
Plunging these melting words
Into the Heart-Universe
They no longer have a centre
Burningly I desired Your Being
Now our nature is released throughout infinity

Eolaíocht (3)

Ag síorleathnú atá an Chruinne
Is amhlaidh don Chroí
Tumaimse na briathra leáite ******>Sa Chroí-Chruinne
Níl aon lár acu a thuilleadh
Bhí do Nádúrsa uaim
Go dóite is go hiomlán
Scaoiltear ár ndúchas ar fud na síoraíochta
2.9k
Miracle
It was a great miracle.
You were heard clearly
In my footsteps
You were visible
In my breath

Ba mhór an mhíorúilt í.
Bhís le clos go soiléir
Im choiscéimeanna
Bhís le feiscint
I m'anáil
Brightest of beings
In sun-surprised February
Flower out of season
You illuminate the night
A falling star
Shower after shower
My sky is empty now

You are in meTaoi ionam

A bhé luisneach
A ghrian gan choinne i mí Feabhra
A bhláth roimh am
Soilsíonn Tú an oíche
Titeann Tú Id réalta reatha
Sprais i ndiaidh spraise
Is tá mo spéirse anois lom

Taoi ionam
From each and every pore look how the sun beams
On Your eternal dance
The dark side of the moon is bright
If You open Your mouth
Stars will escape and chant their hymns for You
You are they
Swiftly swans fly backwards
How can I imagine Your embrace
Without exploding in Your galaxy?

As gach póir Díot

As gach póir Díot scallann an ghrian
Ar Do dhamhsa gan chríoch
Taobh dorcha na gealaí is geal
Má osclaíonn Tú Do bhéal
Éalóidh réaltaí, canfaidh iomainn Duit
Is Tusa iadsan
Ealaí ag eitilt go gasta ar gcúl
Conas a shamhlóinn barróg Uait
Mura bpléascfainn Id réaltbhuíon?
2.5k
Old Wall
Look at this old concrete wall
   Warmed by the sun.
   Soon the ants will come out
   To dance for You

   What would You like?
   Something rapid or languorous
   Or that they be perfectly still?

Seanfhalla

Féach an seanfhalla coincréite ******>Á théamh ag an ngrian.
Is gearr go mbeidh na seangáin amuigh
Chun damhsa Duit

Cé acu ab fhearr Leat é?
Gasta nó mall?
Nó iad a bheith ina stad?
Why not envision a new eco-poetics grounded in a heritage thousands of years old which upholds that everything in the universe is sacred?
    Francisco X. Alarcón


Space, time and Borges now are leaving me …
    J L Borges

The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of the personality.
    T S Eliot

One does not often think of the tripartite goddess who gave her blessed name to Ireland -  Éire, Banba, Fódla - not to mention other goddesses who have left their trace on the landscape, Danu of the Paps of Danu for instance.

Devotional poetry in India goes by the name of bhakti. In the heel of the hunt, a bhakta does not really adore or pine for any god or  goddess; as with Mirabai’s love affair with Krishna, or Muktabai singing her own glistening Self; what is sought and what is praised is the brightness of eternal brightness, our shared Self, knowing neither birth nor death.

Some words in this poem sequence are ‘shaded’ to allow for another reading of a line, or a faint echo, a game much cherished by the Celtic poets of yore. Thus, the reader sees the word as the world when written as world and encounters  bhakti invocations such as ma (mother) hidden in the word mad!
2.2k
Loch Gur
From time’s
beginning
daytime moon
above
Loch Gur


   Loch Goir

   Ó
   thús
   ama
   Id ghealach  sa ló
   os cionn Loch Goir

— The End —