Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Danta Duitse by Gabriel Rosenstock
Brightest of beings
In sun-surprised February
Flower out of season
You illuminate the night
A falling star
Shower after shower
My sky is empty now

You are in meTaoi ionam

A bhé luisneach
A ghrian gan choinne i mí Feabhra
A bhláth roimh am
Soilsíonn Tú an oíche
Titeann Tú Id réalta reatha
Sprais i ndiaidh spraise
Is tá mo spéirse anois lom

Taoi ionam
Book: Danta Duitse by Gabriel Rosenstock
Please log in to view and add comments on poems