Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Danta Duitse by Gabriel Rosenstock
From each and every pore look how the sun beams
On Your eternal dance
The dark side of the moon is bright
If You open Your mouth
Stars will escape and chant their hymns for You
You are they
Swiftly swans fly backwards
How can I imagine Your embrace
Without exploding in Your galaxy?

As gach póir Díot

As gach póir Díot scallann an ghrian
Ar Do dhamhsa gan chríoch
Taobh dorcha na gealaí is geal
Má osclaíonn Tú Do bhéal
Éalóidh réaltaí, canfaidh iomainn Duit
Is Tusa iadsan
Ealaí ag eitilt go gasta ar gcúl
Conas a shamhlóinn barróg Uait
Mura bpléascfainn Id réaltbhuíon?
Book: Danta Duitse by Gabriel Rosenstock
Please log in to view and add comments on poems