Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2014
Denne morgen
tager det mig tre dage at vågne
det tager mig tre dage at tænke
det tager mig tre dage at gå
Jeg sover
inden jeg tager fat på dagen
jeg drømmer i farver og i billeder, blomster, smil, kroppe
for jeg er ikke blind
Denne morgen
tager det mig tre dage at vågne
Mercedes
Written by
Mercedes
430
 
Please log in to view and add comments on poems