Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 5
ilang taon na ang naka-lipas at wala akong naisulat na kahit na ano
sa lahat ng nangyari, sa lungkot, sa ligaya,
hindi ko magawan ng kahit simple lang na tula.
parang naubusan ako, para bang naubos ako.

pilit kong sinusubukan,
ngunit napagod lamang ako.
napagod piliting may maramdamang malalim,
sa mga panahong pakiramdam ko hindi ako karapatdapat makaramdam ng kahit ano.

ngayong sa aking pag-balik, nais kong maka-salubong ang dating ako.
sana sa panahong ito, mahanap ko muli ang sarili ko.
04012021 / 0438
aya
Written by
aya  21/ph
(21/ph)   
67
   Imran Islam
Please log in to view and add comments on poems