Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2021
Wala pa sa paaralan
Matunog na kaniyang pangalan
“Sarah.. Sarah..”
Anak ng isang mayaman

Dahil sa kaniyang ama
Marami siyang kaibigan
At dahil sa maraming pera
May mga taong nakamata sa kaniya

Ngunit ganoon ba talaga
Sa pera at pangalan bumabase ang mga tao
Kahit hindi pa nakikita
Kahit pa na ang destinasyon ay malayo
Written by
Ekzentrique  21/M/Philippines
(21/M/Philippines)   
  732
 
Please log in to view and add comments on poems