Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2020
ika-19 na pahina ng ikalawang kabanata ng panaghoy.
Naghihikahos, nagluluksa,
at bakit nga ba hangang ngayon tila automatikong tumatakbo patungo sa rurok ng kastupiduhang ito.
Habang ang liwanag ay patuloy na umiikot sa kaaliwalasan mo.
faranight
Written by
faranight  20/Bigender
(20/Bigender)   
484
   ---
Please log in to view and add comments on poems