Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2020
Paulit-ulit
Papalit-palit
Palipat-lipat
Ang usap-usapan
Sa bahay-bahayan
Ng mga tau-tauhan
Sa mga bara-barangay
Ng kung anu-anong
May biglang nagsunug-sunugan.

SUNOG!!! SUNOG!!!

Kunwa-kunwarian
Ng mga paslit-paslitan
Na naglalaro ng bahay-bahayan
Sa mga bara-barangay.

Hay naku naman....😅
Kuwento ng paulit-ulit
Chit
Written by
Chit  Manila
(Manila)   
1.6k
 
Please log in to view and add comments on poems