Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2020
Hvor langt ser du
I afstand og i tid
Du kan svare
Men spørg ej selv
Du ved jo jeg er blind
I mørke og ikke mindst
For dit så skæve og
Uretfærdigt elskværdige sind
Written by
Sofie  23/F
(23/F)   
  165
   Sky
Please log in to view and add comments on poems