Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 27
Mapalong man ang adlaw ug bulan
magpadayon gihapon ug dagan
ning gugma kong wa'y padulngan
Tul-id na unta ang gidaganan
apan nganong niliko paman sa laing dalan?
Balak bahin sa gugma :))

Balak - A Bisaya Poem.
Jo Organiza
Written by
Jo Organiza  18/M/Gorordo Avenue, Cebu City
(18/M/Gorordo Avenue, Cebu City)   
  139
 
Please log in to view and add comments on poems