Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2019
Uspal jsem roky
uspal jsem tmu

uspal jsem těla
zůstává mu


uspat
sebe


anebo, samo nebe
a samo nebo tebe
Written by
Hello Prolly  M
(M)   
  317
 
Please log in to view and add comments on poems