Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
Sa taliwala niining akong kalibutan nga puno sa kaguol,
ikaw dinhi sa akong kibuhi ang niabot ug niduol,
hinaot unta nga ikaw dili ug dili magabasol,
kay ako intawn kanimo wala'y ika hatag bisan gamay na suhol,
kung pananglitan nga ikaw bation ug kakatol,
hinaut unta nga sa lain tawo dili musagol,
kay ako ania man nga pirme andam itunol,
ang gugma ko nga sa kasing kasing mo mu-bukol.
Anton
Written by
Anton  23/Androgyne
(23/Androgyne)   
  1.6k
   Jo Organiza
Please log in to view and add comments on poems