Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2019
Ano ang mayroon ka?
Bakit labis kitang sinta?
Lahat sa iyo ay payak
Ngunit ang dating mo'y may sapak

Dito sa aking puso
Hindi ko maitanto
Makasama ka nawa ng habang buhay
Pag tama ko sa lotto ikay aking ibabahay
AgerMCab
Written by
AgerMCab  48/Manila
(48/Manila)   
855
 
Please log in to view and add comments on poems