Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 15
Nangungulila ako sa iyo
Sa iyong mga ngiti't halik
Nangungulila ako,
Sa iyong mainit na pagyapos

Giliw, patuloy akong nangungulila
Sa iyong wagas na pagmamahal
Na pillit **** ipinagkakait

O aking sinta, iniirog kitang sobra
Hindi mo lamang namamalayan
Ako'y nangungulila sa iyo
I just love how sincere this sounds in my mother tongue. As Jose Rizal said: Nakakapagbugso ng damdamin or in present days, nakakakilig <3
yv
Written by
yv  not ready for the world
(not ready for the world)   
  268
   Manuelito Pio Roda
Please log in to view and add comments on poems