Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
akala ko may pag asa,
sa bawat matatamis na salita.
akala ko may nararamdaman,
sa bawat masasayang kwentuhan.

akala ko may mahalaga,
sa bawat pagsabi mo ng ingat.
akala ko may paghanga,
sa bawat mensaheng natatanggap.

akala ko ikaw na yong pinalangin.
akala ko ikaw na yong para sakin.
akala ko ikaw na yong hinihintay.
akala ko lang pala lahat.
Written by
CharmedlyJynxed  27/F
(27/F)   
781
   spacewalker
Please log in to view and add comments on poems