Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
Dalawang katapusan,
Sa bawat pangyayari,
Tagumpay o kabiguan,
Di ka makakapili.


Hindi tiyak ang lahat,
Tamis ba o alat,
Ano ang magiging timpla?
Hangganan, anong lasa?

Mapait, mapakla,
Ang mabigo't walang mapala,
Pinagkaitan ng tadhana,
Biniyayaan ng luha.


Dahil wala namang tiyak,
Ika'y ngingiti o baka naman iiyak,
Sa lahat ng pagkakataon maaari kang mabigo,
At ang kalungkutan ang sayo'y susundo.
:(
Taltoy
Written by
Taltoy  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
561
     KI and Skye Marshmallow
Please log in to view and add comments on poems