Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2017
Ang kwento ng ating pag-ibig ay wangis ng perpektong tatsulok,
Kung saan ikaw, ako, at ang Diyos Ama ang bumubuo,
Tayong dalawa ang nasa ibaba at siya ang nasa itaas,
Habang palapit ng palapit tayo sa kanya, naglalapit din ang ating landas.
Maria Clara
Kael Carlos
Written by
Kael Carlos  21/M/Taguig, Philippines
(21/M/Taguig, Philippines)   
  676
     MaJu Antonio, Imran Islam and Isabelle
Please log in to view and add comments on poems