Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
Walang may alam,
Ng tamang kasagutan,
Aninong nagparamdam,
Misteryong natuklasan.

Isang bugtong,
Isang palaisapan,
Sapat  ba ang sariling dunong,
Upang mahanap ang kasagutan.

Ang palaisipan sa aking mundo,
Ang misteryong bumalot dito,
Ang sumulpot ng bigla bigla,
Isang paghanga, isang hiwaga.
Taltoy
Written by
Taltoy  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
1.8k
   JOJO C PINCA
Please log in to view and add comments on poems