Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Itong nararamdam ay pilit tinatago
Habang tinitingan ka ng palayo
Parang puso ko'y nahulog na talaga sa'yo
Tama ba ito?
Mahal mo rin ba ako?
Ako rin ba ang inaasam ng puso mo?
Tama ba itong nararamdaman ko?
Kailangan ko bang ipakita na ika'y gusto?
O tamang ipagpatuloy nalang ang pagmamahal na patago
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  665
   Isabelle
Please log in to view and add comments on poems