Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2017
Jeg      er      totalt      forvirret    !   !   !
Hvad    betyder     dine      ord    ?  ?  ?
Du    prøver    at   forklare    dig    selv .  .  .
Men    prøv    lige   at   hør   på     dig    selv .  .  .
Du      ændre      det     du   fortæller      mig,  ,  ,
             GØR          DU            IKKE?
Fortæl mig nu bare hvad du rigtig tænker på, F O R F A N D E N!
- Hazel
Hazel
Written by
Hazel  22/F/Denmark
(22/F/Denmark)   
401
 
Please log in to view and add comments on poems