Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2016
Minsan tila ikaw pa rin
Ikaw pa rin ang iniisip
Hindi makalimutan
Mundo ko'y umiikot sayo

Kailan nga ba nagbago ang lahat
Dahil kung ako ang papipiliin
Ibibigay ko ang lahat para lang maibalik
Ang lahat lahat
Lalo na ang tayo
Lara Beatriz De Guzman
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems