Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
Mamahalin kita na parang hindi ako nasaktan
Maghihintay ako na parang hindi pa tapos ang lahat
Iibig ako at iibig at iibig
Hanggang sa mapagod ang hapo ko nang puso
Sa di matapos na pag-asang
Babalik ka
Na babalik ka
Ako maghihintay
At ikaw darating
Babalik ka
Babalik k
Babali
Babal
Baba
Ba
B
Ba
Baka
Baka sa
Baka saka
Baka sakali.
psyche
Written by
psyche  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
5.8k
 
Please log in to view and add comments on poems