Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2016
Salamat sa'yo, kaibigan
Pagkat ikaw ay laging nariyan
Kung dumating man galing kung saan
Laging magpapapansin, magpapatipa

Humihingi ng dispensa
Kung minsa'y hinahayaan kita
na makulong sa iyong tirahan
na parang walang ng pakinabang

Pasensya muli kung minsan
Nasa kalagitnaan tayo ng pagsasaya
Ay aking kitang bibitawan
At ako'y titingin sa iba

Salamat kaibigan dahil
kahit na ganito't ganito
ang nangyayari sa akin,
handa mo akong paligayahin

Salamat sa musikang iyong
ibinahagi, ating ikinasaya
Mga lirikong naisulat ay
may sariling tono na

Salamat kaibigan pagka't ikaw
ay laging nariyan
magpakailanman.
1.9.16
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
7.9k
   ---
Please log in to view and add comments on poems