Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
duften havde brændt sig fast
som det brændmærke jeg havde på håndleddet
og jeg så dig stadig
på tågede torsdage
jeg tænkte
om duften nogensinde ville gå væk

for selvom den summende lyd
stadig er der
er jeg i tvivl
om jeg er
summende
.....

og jeg talte regndråberne
i flere dage
*** fortalte mig at det var fint
fint
og jeg vidste, at alt jeg skrev
var rene indtryk fra virkeligheden
som ingen sammenhæng havde
med hvad der i virkeligheden foregik

for selvom den summende lyd
stadig er der
er jeg i tvivl
om jeg er
forvirret og i tvivl
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
444
   Samuel Hesed
Please log in to view and add comments on poems