Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Sa aking panaginip
Ikaw ay nasilip
Doon,
Tayong dalawa ay magkalapit
Nakahiga,
Magkayakap ng mahigpit
Masayang nag-uusp
Sinusulit ang bawat saglit
Lumipas ang ilang oras
At tayo'y bahagyang napapikit

"Psst,Psst"
Aking unang sambit
Nagtaka kung bakit hindi ka umimik
"Psst,Psst"
Aking muling inulit
Natigilan, napaisip
"Bakit tila ayaw niyang marinig"

"Gusto na kita"
Ang sunod ko sanang nais mabanggit
Ngunit pambihira
Naalimpungatan, biglang nagising
BITIN!
Badtrip.
Ang tagal mo kasing umimik
Pati tuloy panaginip, nainip

icm
Inah Chelsi Mascariñas
Please log in to view and add comments on poems