Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2011
my bloed is rooi
en dit vloei
ek is heeltemaal ingetrek
ek het die maan gelek
en as ek sterrekyk
ek weet ek kan my droome beruik

my blood is red
and it flows
i am totally drawn in
i licked the moon
and as i stargaze
i know i can reach my dreams
© jeannine davidoff 2011
written in afrikaans
jeannine davidoff
Written by
jeannine davidoff
Please log in to view and add comments on poems