Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Hindi ka kasalanan, Ikaw ma'y nagkamali
Hindi tama ang pagpili ng mali
Hindi kasalanan ang madapa
Ngunit mali na pag ikaw pa ay tumihaya

Hindi ka kasalanan, Hindi ka mali
Ang hindi pagtanggap sa sarili, iyan ang mali
Hindi mo kailangang magdusa mag-isa
Ang Diyos, inalaan sa iyo ay siya

Hindi ka kasalanan, huwag kang matakot
Huwag magtago saan man at mamaluktot
Hindi mo kailangan na mahiya
Dahil ang pag amin ay katapangang sadya

Huwag ka magtago, dahan-dahan
Ibaba ang armas, huwag na ngang lumaban
Dalawang kamay ay iyong itaas
At sadyang aminin ang nagawang kasalanan

Huwag kang mahiya, Siya ay iyong ama
Ang tanging pangarap ay mayakap ka Niya
Halika, lumapit at sasamahan ka
Magtiwala ka, ika'y babaguhin niya.
Sa bawat hakbang ng paa, saan ka nga ba pupunta?
Kadiliman, takot at aba, yan ang siyang nadarama.
Anong mali? Anong masama sa lahat ginawa ko?
Bakit sa huli, iniwan pa din ako.

Tiwala sa sarili ay nawala.
Landas na tatahakin, tila naglahong bula
Sino pa kaya ang pagkakatiwalaan sa mundong ito?
Bakit kailangan na pagdaanan ang mga ito?

Mula sa malayo, ako'y iyong tanaw.
Luha, wala man, batid **** bibitaw.
Nadama mo ang aking damdaming tila manhid na
Manhid na nga ngunit sakit ay siya noong nadadama.

Luha ko'y pinawi, pinalitan mo ng ngiti.
Puso kong nasaktan, iningatan **** muli.
kamay kong kupkop, iyong hinawakan.
Niyakap akong sinasabi na hindi mo ko iiwan.

Araw, oras, panahon man ang lumipas na
Takot ay nawala maging sakit pati na luha
tiwala sa sarili muli kong naibalik
At ang makita ka ay siyang tangi kong pananabik.

Sandaling panahon, marahil, tama sila
Ngunit ang sandali'y sapat na para ang sugat ay maghilom na
Bakas ng nakaraan, kaya ko ng tawanan
Sapagka't pasalamat ako dahil ikaw ay nariyan.

Muli akong tumayo at lumakad at naglakbay
Batid kong di mag-isa, ikaw ay aking kaagapay
yakap mo't mga dasal sa akin ay nagpatatag
ikaw ang handog ng Diyos bilang kalasag

Salamat Mahal, ngayon ako'y maayos na.
Kaya pala dumilim para lang makita ka.
Kaya pala kailangan na ako'y masaktan
Upang malaman na ang tulad mo'y nandiyan
Was it me who changed your mind?
The love we have, eventually died?
Was it me who pushed you away?
or, you just didn't made me stay...
Was it me who made a mess?
The one who brought you stress.
Or is it you, it's you my dear,
who forgot to whisper "iloveyou" in my ear.
Was it me? Was it me?
The reason why now am alone.
Or is it you who let me go on my own?
Was it me, who caused you pain?
Or is it you who made my heart broken.
I don't know my dear, I don't understand.
Why did you or I let go of each other's hand?
Didn't we believe that God has joined us together?
Or, we just don't believe the concept of forever.
Days gone by, being with you,
my world revolved in this **** called us, two.
The pain inside, yes, I can hide
Who did this? or, did we two both lied?
I thought, we're okay, we're okay come what may
But where we are now? we're on our separate way.
I am stucked here, somewhere in the dark
Trying to erase the things you left and your mark.
But I know, it is impossible now, my dear sweetheart.
For you left a scar in my fragile heart.And its bleeding
I'm dying
I'm lost
I don't know
I simply don't know...
An angel came to me and pulled me out of the dark.
He made me feel loved, and mended my broken heart.
He sings me love song, songs i'd love to sing
I was treated a Queen so I treated him King.

The sunshine that I have in life, yes, there were.
Rainbows and flowers can be seen everywhere.
His eyes as they speak in miine
As if it's always a valentine

His clasps were my shelter, my security, my shield
His kisses were treasured, as if with them, love were sealed.
His fingers that runs through my hair
is like a cool breeze in the air.

He made me stand up again, yes, once more
Made me believe, that there's such forevermore
His smiles, kills me, melts my heart
But now, they were dream because we still fall apart.

Fallen Angel, yes, I am.
For I am an angel fell for a man.
Fallen Angel, yes, he is.
Becase he's now gone as quick as a kiss

Fallen Angel, yes, I am.
Maybe my halo, disappeared again.
Fallen Angel, yes, he is
Because he fell apart, maybe I turned to a beast.

Fallen Angel, yes I am.
For I am still inlove with that same man.
Fallen Angel, yes he is
For I let him go, and now, I SO MISS :(
Alam kong hindi ka na babalik
O dili kaya ay lilingon
O di kaya sisilip
Sa ating kahapon...

Alam kong masakit
Pareho tayong nasaktan
Pero aking naintindihan
Kung bakit hanggang dito na lang

Bukas, makalawa
Maaring ako'y limot na
Pero sana alam ****
Minahal kang talaga

Ayoko ng paalam
Ayoko ng luha
Ngunit ikaw ngayon nga ay malaya
kaya Paalam na sinta
Isang gabi, sa paghiga
Tumabi kay inang nahihimbing
Di niya batid ang luhang
Sa mga mata ko'y naglalambitin

Di ko alam kung paano
Maitatago ang sakit
Di ko alam kung ano
Ngunit parang sa puso'y gumuguhit

Kinupkop ang sarili sa aking pagtabi
Labi'y halukipkip tinakpab ang bibig
Pilit pinatatahan ang aking sarili
Ngunit luhay umaagos na para ngang tubig

Ang hikbi kong ako lang ang nakakarinig
Ang wasak kong puso, ikaw ang may hatid
Ang huwad na pag-ibig sa akin inilaan
Sino pa ang susunod mo na sasaktan?

Maawa ka, sinta, maawa ka sa kanya
Huwag mo siyang wasakin na katulad ko
Maawa ka, mahal ko, wag mo na siyang saktan
Dahil ang puso niya'y madudurog mo lang

Ina, patawad, hindi ko masabi
Ang pait at hapdi nitong puso kong sawi
Dahil sa estrangherong nagpanggap na anghel
Matapos ko'y iba naman ang pusong kaniyang hinahati...
Next page