Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2013
Alam kong hindi ka na babalik
O dili kaya ay lilingon
O di kaya sisilip
Sa ating kahapon...

Alam kong masakit
Pareho tayong nasaktan
Pero aking naintindihan
Kung bakit hanggang dito na lang

Bukas, makalawa
Maaring ako'y limot na
Pero sana alam ****
Minahal kang talaga

Ayoko ng paalam
Ayoko ng luha
Ngunit ikaw ngayon nga ay malaya
kaya Paalam na sinta
Iona Ofelia Zanoria
Written by
Iona Ofelia Zanoria  Philippines
(Philippines)   
19.7k
   Unnamed Poet
Please log in to view and add comments on poems