Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Bryant Arinos May 2022
My heart doesn't pounds fast because of you,
Because it only beats fast when I'm embarrassed and worried.
I never felt my heart skip its beat when I'm with you.
because it only jumps for a moment when I'm being besieged

I only had feelings like that from scenes in a movie
or when I ran after a 100-meter sprint run
and sometimes when I feel like something bad is going to happen.
Those are the only times where my heart beats fast

My heart never beats fast when I like someone
because when I really like someone,
Time goes slow, bird do stop from flying,
and my heart goes back to square one

Guess I'm just weird because I feel different from what others do
For I wouldn't be anxious, even if my eyes were shut, and I couldn't see you.
Because when I'm with you, I feel peace and serenity,
at  the point that it forms clouds of silence in my mind that keeps my sanity

And maybe those are part of the reasons why my heart doesn't pounds fast when I'm with you.
For I already know that you're mine
and for every tomorrow you'll adore me and I'll worship you
Inspired from the drama "My Liberations notes"
Inspired Lines by: Yeom Mi-Jeong (Kim Ji-Won) and Yeom Chang-Hee (Lee Min-Ki)
Bryant Arinos Sep 2021
I'm sorry if I told everyone that I love you
also if they were the one who heard it first
But I guess even if I didn't too
I know, they already knew how I feel for you.
Bryant Arinos Jun 2021
I'm here in my old house,
Staring at the bright twinkling lights.
I'm here in my old house,
Listening to the songs I used to hear.

I'm here in my old house,
Touching every glasses I forgot to hold.
I'm here in my old house,
And I smell the smoke beneath the roof.

Yes, I've visited my old house
and I never had the chance to meet the people in here
#LostFamily
Bryant Arinos May 2021
What debt do I have that I need to suffer?
Did I do something wrong to cause this fear?
Tell me what is wrong with me.
Tell me if I am still me.

I have been through these trials of life
And It seems like I am a traveler on my own story
I don't even know who I am now
I am clueless of what I've become.

Can I have something that could rewind everything?
Bryant Arinos May 2021
Sometimes in life,
When you don't receive a message,
It is already the message
Bryant Arinos May 2021
I am Aries and You're Sagittarius,

We are both the sun that lights up our morning days.
We are on the same page but sometimes different in so many ways.
Like I want to be at war yet you love to be sheltered in peace.
But in the end we both are disasters of our own stories.

Though we are followed by sorrows, we're still bound by happiness,
but one day death will choose on one of us to bring somewhere endless.
and its hard because while you offer to me a wonderful salvation,
I only led you to a place where you meet your own destruction.
The Zodiacs
Bryant Arinos Feb 2021
Ikaw ang araw na nagiging dahilan ng pagbangon ko
Ang gumigising pagtapos masilayan ang madilim na tanawin sa pagtulog ko
Ang kasabay ngumiti ng liwanag na sumilisip sa aking bintana
At ang simbolo ng kagandahan tuwing umaga

Kung tutuusin ay inggit ako sa ulap at kalangitan
Sila ang lagi **** kasama at nahahagkan
Tila sila ang nagbibigay sayo ng hinahanap **** ligaya
Habang ako nama'y kahit titigan kay hindi kaya

Laking pasalamat ko sayo reynang araw
Dahil ikaw ang gabay ko sa aking paglakbay
Ang nagmistulang lampara sa daanan ko tuwing gabi
At ang kahalili ng buwan na sinasamahan ako tuwing walang katabi

Mahal kong Sol, kapag dumating ang araw na ika'y pagod na
Kapag ang iyong init ay di ko na nadadama
At ang sarili **** liwanag ay magtatago na sa likod ng kawalan
Maaari mo ba akong balikan at muling hagkan?

Kung di man dumating ang umaga na ikaw ay umahong muli
At maipakita sakin ang kagandahan **** natatangi
Maaari bang silipin mo pa rin ako at gabayan?
Kahit nagtatago ka na lamang sa likod ni luna kapag sa gabi siya'y nakaharang

Di na rin naman natin malalabanan ang panahon at tadhana
Kaya kung dumating ang oras na ika'y napagod nang lumutang sa mula sa silangan
Ako'y mananatiling kakaway sa mula lupa
Habang ninaais kang pagmasdan kahit na silaw na sa inyong kagandahan

Huwag mo sanang ipagkait sa akin tuwing umaga ang napaganda **** ngiti
Gisingin mo pa rin ako nang may tuwa at galak sa aking mga labi
At bigyan ng init sa tuwing uulan at lalamig
Dahil yan na lamang ang matitira kong alala mula sa iyong pag-ibig

Sol, wag ka sanang mapagod na ipakita ang iyong liwanag
Hayaan **** samahan ka ng mga kaibigan **** ulap
Takpan man nila ang natatangi **** tanawin ng sanlibutan
Alalahanin mo sanang mayroon pa ring ako na naghihintay sayo sa ilalim ng kalangitan.
Next page