Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Johan Nel Oct 2019
Uit die grot van die grys lug
Drink ek die bitter reën
Elke druppel val hard en bars
Bloed tap uit die woede van Mars
Storm oorloë en harde grond
In jou rooi rowwe stof
Sal die Aarde ontplof
My strome loop uit in die swart see
Sonder liefde of lewe of hart
Net die Verdriet van drank en stikstof
Alles wat ek kan sien maak my blind
Die sterre van gas
Soos lewe veras
Mon 21 Oct 23:42
© Johan Nel

— The End —