Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jangan sesekali kau kutip si puisi daripada lembah kedukaan lalu kau mencampakkan dia kembali kedalamnya.
Kerana apa yang menyakiti kamu itu sungguh lebih menyakiti kami sedalamnya.
kalau benar apa yang kamu rasa itu adalah cinta,
mengapa kamu kelihatan baik baik saja.
yang cinta itu kita
yang sakit itu aku saja.

— The End —