Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2014
Natten kribler ind
under min hud
og medbringer de
negative tanker
I morgen er endnu en dag
og jeg vil bare
*sove
jd
Written by
jd  in my memories
(in my memories)   
535
   Michael
Please log in to view and add comments on poems